top of page
Search

Webinar om fornybarfond, forretningsmuligheter og finansiering for solenergi i fremvoksende markeder

Norske solenergiaktører kan bidra til å løfte folk ut av energifattigdom, men også gi alternativer til land i vekst som planlegger vekst med økt bruk av kull. Norsk investører kan endre balansen slik at sol- og annen fornybar energi blir foretrukket. Norge kan på ulike måter bidra til å styrke finansieringen og kompetansen for fornybar energi. På den måten kan vi styrke det norske næringslivet, samtidig med at vi bidrar til utvikling og verdiskaping i framvoksende markeder i Afrika og Asia, reduserer bruken av kull og andre fossile energikilder, og bidrar til målsetninger i Paris-avtalen." @Solenergiklyngen


I de siste årene har Empower New Energy investert i flere solenergiprosjekter i viktige afrikanske næringer basert i Nigeria, Egypt og Ghana. Disse solenergi prosjektene gjør det mulig å kutte CO2-utslipp og energikostnader betydelig, sikre arbeidsplasser og bidra til globale mål for fornybar energi. Sjekk vår prosjekter her.


Idag skal Empowers daglig leder og grunnlegger, Terje Osmundsen, diskutere utfordringen i Afrika, og hvordan kan klimafondet utløse investeringer? Meld deg på Her


bottom of page