top of page
Search

Terje Osmundsen, Empower New Energy: Fornybarsatsing i AfrikaNorske solenergiaktører kan bidra til å løfte folk ut av energifattigdom, men også gi alternativer til land i vekst som planlegger vekst med økt bruk av kull. Norsk investører kan endre balansen slik at sol- og annen fornybar energi blir foretrukket. Norge kan på ulike måter bidra til å styrke finansieringen og kompetansen for fornybar energi.


Siden grunnleggelsen i 2017, har Empower New Energy investert i forskjellige fornybare energiprosjekter i Nigeria, Ghana, Egypt og så videre. Få med deg Terje Osmundsen fortelle om Empower New Energy sine solprosjekter.


https://norske-podcaster.com/podcast/solenergiklyngen/terje-osmundsen-empower-new-energy-fornybarsatsing
bottom of page