top of page
Search

Solid klimaoptimisme; stor uvisse

"Økningen i karbonskatten vil lede til at det blir atskillig dyrere å kjøre fossilt på norske veier, dyrere å fly fossilt innenlands og vil generelt bli mer kostbart å produsere både mat og de fleste andre varer i Norge. Folk i distriktene og de med lavest inntekt er de som vil merke dette mest". Hvordan kan den økte karbonskatten kompenseres på en måte som best treffer disse gruppene, spør TerJe Osmundsen

Les mer her: https://energiogklima.no/kommentar/blogg/solid-klimaoptimisme-stor-uvisse/bottom of page