Search

Politikerne er handlingslammet. Kan fondskapital redde kloden?

Publisert på Energi og Klima.


Det er ikke nok å trekke investeringer ut av oljeaksjer og det vi trenger mindre av. Impact-investorer – eller «bærekraftsinvesteringer» – kan sørge for at fondskapitalen går til prosjekter og bedrifter som vi trenger mer av.