Search
  • terje948

Politikerne er handlingslammet. Kan fondskapital redde kloden?

Publisert på Energi og Klima.


Det er ikke nok å trekke investeringer ut av oljeaksjer og det vi trenger mindre av. Impact-investorer – eller «bærekraftsinvesteringer» – kan sørge for at fondskapitalen går til prosjekter og bedrifter som vi trenger mer av.


Empower New Energy

Oslo | London | Nairobi | Accra

contact@empowernewenergy.com

+47 934 10 055

Org.nr.: 918 933 484

  • Instagram - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Facebook