Search
  • Said Jeylani

Vi støtter en økning av CO2-avgiften.

Vi i Empower støtter en økning av CO2-avgiften. Det vil gi grønn konkurransekraft på den billigste måten, for oss alle, og gi oss det taktskiftet både næringslivet og klimaet trenger. Vi oppfordrer andre næringslivsledere til å signere oppropet fra Skift og ZERO.

Les mer her og signere: https://www.skiftnorge.no/nyheter/n%C3%A6ringslivsopprop-for-%C3%B8kt-co2-avgift

Foto: Patrick Hendry

Empower New Energy

Oslo | London | Nairobi | Accra

contact@empowernewenergy.com

+47 934 10 055

Org.nr.: 918 933 484

  • Instagram - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Facebook