top of page
Search

Scatec-direktør skal løfte frem norsk grønn energi: Dette ser han etter

Artikkel i Teknisk Ukeblad.


Siden 2009 har Terje Osmundsen vært konserndirektør for forretningsutvikling i Scatec Solar. Nå forlater han solkraftselskapet for å få fart på utbyggingen av mindre fornybarprosjekter i utviklingsland.

– Det er et behov for å mangedoble investeringene i fornybar energi. Utviklingen går altfor sakte, ikke minst i Afrika sør for Sahara. Vi vil bidra til å få fart på den desentraliserte, fornybare energiproduksjonen, sier Osmundsen.


Sammen med partner Ørjan Alexander Pedersen skal Osmundsen kvalitetssikre og reise eier- og lånekapital til vann- sol- og vindkraftprosjekter under 10 MW. Det er i slike mindre prosjekter at potensialet er størst, mener Osmundsen.

 

– Finansieringsprosessen for disse prosjektene er ekstremt krevende, samtidig som de er uhyre viktig for lokalsamfunnene, sier han. 


– Prosjektene får ikke tilgang til internasjonal finansiering. Transaksjonskostnadene er store og dokumentasjonsprosessen tidkrevende. Ved å samle en portefølje av flere prosjekter kan vi utnytte skalafordeler for en strømlinjeformet og effektiv prosess, utdyper Osmundsen.


Norge har et fantastisk utgangspunkt


Osmundsen vil nå undersøke hvilke prosjekter som egner seg å investere i. Han ser blant annet for seg å kombinere prosjekter i utviklingsland med norsk teknologi. Det finnes flere gode norske kandidater, mener Osmundsen.


– Norge har et fantastisk utgangspunkt for å gjøre en forskjell. Vi har teknologi, kompetanse og kapital. Flere norske selskaper innen hydro, sol og vind har i dag store muligheter for vekst, sier Osmundsen.


Som eksempler nevner han Malthe Winje, som blant annet utvikler et vannkraftverk i konteinerformat, og solcelleselskapet W. Giertsen Energy Solutions. Osmundsen understreker at dette kun er eksempler på norske selskaper med lovende prosjekter.


– Nøkkelen er å finne en god finansieringsmodell. Vi skal ikke være en utvikler, men en investor og finansieringspartner, fortsetter Osmundsen.


Dette ser han etter


– Hvor vil dere hente kapitalen fra?


– Hvis prosjektene er gode, vil det være mulig å hente kapital hos investorer. Dett er investorer som, i tillegg til god avkastning, er ute etter å gjøre en forskjell for klima og miljø, sier Osmundsen.  


Det er visse ting Osmundsen ser etter for å avgjøre hvilke prosjekter han satser på.


– Vi vil investere i bærekraftige prosjekter som møter miljøkrav og etiske krav. De skal gjennomføres der de kutter mest mulig CO2-utslipp. I tillegg er det viktig at prosjektene blir lønnsomme på lengre sikt, altså at de har en langsiktig avtale om salg av strøm, sier Osmundsen.  


Osmundsen har en lang karriere med flere rådgiver- og lederverv bak seg. Den tidligere Høyre-politikeren har blant annet vært personlig rådgiver for daværende statsminister Kåre Willoch, assisterende direktør i Saga Petroleum og sjef i uketidsskriftet Mandag Morgen. I dag er han styremedlem i Quantafuel, Rec Silicon og solcelleinstallatøren Solel.


Oljeprisfall ender i sosial uro


I 1986 ble Osmundsen prosjektleder for «Scenarier 2000». I kjølvannet av datidens fallende oljepriser, beskrev prosjektet tre ulike fremtidsscenarier. Det mest dystre scenariet, «Forvitring», ender opp i sosial uro. Uroen er et resultat av oljeprisfallet, en feilslått innstrammingspolitikk og økende innvandringsstrømmer.  


Osmundsen mener måten vi i ettertid forvaltet oljeinntektene på har gjort at vi unngikk et slikt scenario, og at vi nå har et godt utgangspunkt for å spille en viktig rolle i en ny energiøkonomi.


– Vi fikk noen tiår hvor dramatisk økte oljepriser og -produksjon reddet oss, sier han.


I fare for å låse oss fast i en petroleumsøkonomi


Osmundsen mener likevel vi nå står overfor en omstilling med likhetstrekk fra 1986.


– Vi har en situasjon hvor det er fare for at Norge låser fast for mye av sine ressurser i en petroleumsøkonomi, selv om verden etterspør kompetanse og kapital til å akselerere en overgang til fornybart, sier han.


– Vi burde stimulere den delen av norsk næringsliv som utvikler teknologi for fornybar energi. Det er en viktig del av svaret på omstillingen, sier Osmundsen.


I vinter beskrev Osmundsen nye fremtidsscenarier i boken «2030-bevegelsen».


– Her er det blant annet et scenario hvor Norge klarer omstillingen og blir en global ren energi-stormakt, forteller Osmundsen.

bottom of page