Search

Nederland og Danmark med milliardfond til fornybar energi i sør

Publisert på Energi og Klima.


Flere av Norges naboland utvikler nå nye former for partnerskap for å få næringsliv og pensjonsfond til å investere i ren energi og andre bærekraftsmål i u-landene.


Stadig flere land tar i bruk statlige garantier for å lokke privat kapital til investeringer i u-land. En viktig nøkkel er at finansdepartementene trekkes med i utformingen av ordningene.


27.juni annonserte den nederlandske utviklingsbanken FMO at de hadde lykkes i å reise de første 412 millioner dollar, ca 3,5 milliarder kroner, til et globalt fond øremerket investeringer i ny fornybar energi i Asia, Afrika og Latin Amerika. Ordningen har fått navnet Climate Investor One. Norske KLP er med blant første investorene, med en investering på 200 mill kroner. Innovativ bruk av statlige virkemidler har vært nøkkelen til å realisere denne nyskapingen, som vil tilby utviklere av fornybar energi finansiering både til prosjektutvikling, bygging og refinansiering.


Gjennom et nært samarbeid mellom Utenriks- og Finansdepartementet bidrar den nederlandske staten på to vesentlige måter til å reise de private pengene.

  • Gjennom utviklingsbanken FMO, (nederlandske «Norfund»), stiller staten med 100 mill